Infomania.pl

Infomania.pl

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych to przede wszystkim realne działania, które podejmujemy w celu zabezpieczenia informacji i zmniejszenia ryzyka incydentu.

Zakres naszych usług, które możemy zaoferować to rozwiązania zarówno dedykowane konkretnym procesom, jak i kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dokumentacja

Tworzymy niezbędne polityki, procedury, klauzule informacyjne i rejestry wymagane unijnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu poprawnego przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie

Kompleksowe wdrożenia

Przeprowadzając audyty, zbieramy niezbędne informacje i przedstawimy proces pełnego wdrożenia , lub aktualizacji procesów

Zabezpieczenia

Pomagamy dobierać rozwiązania zarówno organizacyjne jak i techniczne biorąc pod uwagę wielkość i lokalizacje firmy

Analizy ryzyka

Wykonujemy analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych, a także udzielamy zaleceń współpracując z zespołami projektowymi.

Outsourcing usług

Możemy przejąć funkcję Inspektora Ochrony Danych, Oficera ds. Cyberbezpieczeństwa, lub po prostu supportować firmę jako specjaliści

JESTEŚMY PARTNEREM G DATA

JESTEŚMY PARTNEREM G DATA

Sukcesem skutecznej ochrony są m.in. działania zapobiegawcze. Chcąc zapewnić skuteczną ochronę naszym klientom, proponujemy tylko takie rozwiązania, które sami przetestowaliśmy i Partnerów którym ufamy. 

Rozwiązania G DATA dla Biznesu to godna zaufania, sprawdzona i kompleksowa ochrona.

Nowy wymiar szkoleń

Nowy wymiar Szkoleń

Ochrona danych osobowych, to nie tylko procedury i zabezpieczenia techniczne - ochrona danych osobowych to również szkolenia zwiększające świadomość wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe.

We współpracy z naszym Partnerem - Poznańskim Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym wykonujemy zarówno otwarte jak i zamknięte szkolenia online jedyne w swoim rodzaju.

Przy użyciu innowacyjnych technologii pozwalających zamienić zwykłe szkolenie w interaktywny spektakl, w wirtualnej scenografii, możemy streamować przekaz na zewnątrz poprzez dowolną platformę, jak również zapisać transmisję dla osób nieobecnych podczas wydarzenia. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Pomagamy  w prosty i szybki sposób spełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)?

Stworzyliśmy pionierskie, unikatowe, a zarazem proste rozwiązanie, za pomocą którego spełnienie obowiązku informacyjnego stanie się niesamowicie proste. Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie produktu. 

NOŚNIKI DANYCH

NOŚNIKI DANYCH

Szyfrowanie nośników danych
Pomożemy zaszyfrować dyski (zarówno wewnątrz firmowych komputerów, jak i tych które używane są jako dyski przenośne). Znajdziemy najlepsze rozwiązanie i wdrożymy wymagane polityki, które sprawią, że zasoby firmy staną się bardziej poufne i niedostępne dla osób trzecich. Oprócz szyfrowania nośników, zaproponujemy również skuteczne metody transmisji plików, aby w sposób bezpieczny plik dotarł jako poufny załącznik do konkretnej osoby.

Usuwanie danych z nośników 
W przypadkach kiedy dyski SSD stają się zbędne, albo zmieniają swoje miejsce pracy, pomożemy w sposób skuteczny i bezpieczny usunąć wszystkie przechowywane dane na nośniku, poprzez funkcję Secure Erase która fizycznie usunie wszystkie bloki dysku SSD. W takiej sytuacji dysk SSD może zostać wykorzystany ponownie z wyjściową wydajnością.

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI I STRON WWW

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI I STRON WWW

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zasobów firmowych proponujemy testy weryfikujące bieżący stan zabezpieczeń aplikacji, a w szczególności obecność podatności i odporność na próby przełamania zabezpieczeń.

Zarówno strony internetowe - w szczególności sklepy internetowe, narażone są na ataki z zewnątrz. Błędy w kodzie źródłowym, nieaktualne aplikacje, czy słownikowe hasła mogą doprowadzić do tego, że sklep zniknie z sieci publicznej Internet. To samo dotyczy zasobów wewnętrznych firmy. Programy kadrowo-płacowo, finansowo-księgowe, czy też programy specyficzne dla konkretnej branży to informatyczne zasoby, w których znajdują się informacje, często niemożliwe do odzyskania.

OCHRONA SYGNALISTÓW

OCHRONA SYGNALISTÓW

W ramach dostosowania przedsiębiorstwa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zajmujemy się rozwiązaniem kompleksowym, a mianowicie:

  • wdrożeniem i utrzymaniem wymaganej dyrektywą 2019/1937 dokumentacji, a także wsparciem z zakresu aktualizacji dokumentacji;
  • wdrożeniem i utrzymaniem bezpiecznego kanału komunikacji wraz z obsługą dedykowanego kanału dla sygnalistów i kompleksowe zarządzanie wspomnianym kanałem;
  • nadzorem i obsługą zgłoszenia sygnalisty.

Firma

Infomania.pl sp. z o.o.

ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las

NIP: 9721251004 | REGON: 302822837 | 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000523627. Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.